Xin chào: Khách
TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT
QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN Hiệu trưởng Trường ĐHSP TDTT TP.HCM ban hành quy định số 185/ĐHSP TDTT, ngày 01/11/2011 về việc quy định đánh giá học phần.
THÔNG BÁO CHUNG
Lưu ý sinh viên khi gửi yêu cầu, hoặc cần giải đáp thắc mắc Sinh viên khi gửi yêu cầu, hoặc cần giải đáp thắc mắc nên ghi rõ đầy đủ các thông tin cần thiết.